BẮT NHỊP NĂM MỚI, PHƠI PHỚI HƯƠNG XUÂN CÙNG HOARIENT🔥

BẮT NHỊP NĂM MỚI, PHƠI PHỚI HƯƠNG XUÂN CÙNG HOARIENT🔥

☆ Nước hoa 𝐍𝐨𝐭𝐞𝐬 𝐎𝐟 𝐌𝐞𝐤𝐨𝐧𝐠:
- Mua 1 tặng 1 nước hoa 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐬𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 10ml trị giá 280k
- Mua 3 tặng 1 nước hoa 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐄𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧𝐜𝐞 50ml trị giá 650k
(Áp dụng từ 10.01 - 02.02.2020)

☆ Mua nước hoa 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐄𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧𝐜𝐞 fullsize bất kỳ Tặng nến thơm 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐬𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 trị giá 150k
(Áp dụng từ 10.01 - 16.01.2020)

☆ Mua nước hoa 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐬𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 fullsize bất kỳ Tặng sữa tắm 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐬𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 trị giá 280k
(Áp dụng từ 10.01 - 16.01.2020)

☆ Mua nước hoa 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 fullsize bất kỳ Tặng nước hoa 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐬𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 10ml
(Áp dụng từ 10.01 - 16.01.2020)


☆ Bộ tinh dầu khuếch tán hương que mây Hoarient - giữ hương cho không gian sống đến 60 ngày
- Mua 1 sản phẩm giảm 10%
- Mua 2 sản phẩm giảm 15%
- Mua 3 sản phẩm giảm 20%
(Áp dụng từ 10.01 - 02.02.2020)

☆ LÌ XÌ MAY MẮN - RƯỚC LỘC ĐẦU NĂM:
Lì xì ngay 𝟏𝟎𝟎𝐤 - 𝟓𝟎𝟎𝐤 cho đơn hàng từ 𝟏 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮 đến 𝟑 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮 đồng
(Giảm trực tiếp vào giá trị đơn hàng, được áp dụng đồng thời với các CTKM khác.
Áp dụng từ 17.01 - 02.02.2020)

← Bài trước Bài sau →